Topbar med logo

Hypnose

Hypnose er for langt de fleste en meget virkningsfuld metode. Klienten oplever ofte en hurtig ændring af den problemstilling, der er givet hypnose for.

I hypnose fremkalder man en bestemt sindstilstand, nemlig trancen. En trancetilstand kender de fleste i forvejen, f.eks. som når man falder i staver.

Trancen er nødvendig for at kunne gennemføre terapien, fordi man her får forbindelse med både det bevidste, og det ubevidste sind. Selvom man er i trance, er man hele tiden mentalt tilstede og bevidst omkring, hvad man tænker eller siger. Man kan ikke hypnotiseres til handlinger eller udtalelser man normalt ikke ville foretage.

Nogle mennesker er højt hypnotiserbare, mens andre er lavt hypnotiserbare.
Hvis ikke man vil, kan man ikke hypnotiseres.

I hypnosen kan vi fx arbejde med:

  • Selvtillid/selvværd
  • Koncentration
  • Ændring af studievaner
  • Tobaksafvænning
  • Angsttilstande
  • Andre problemstillinger
Pia Bromer
Skottegården 7, st. tv.
2770 Kastrup
Mobil: 60 76 91 19

Bundbar med afsluttende ramme.