Topbar med logo

Behandling

Terapi er behandling af forskellige psykologiske problemstillinger – ofte med forandring af uhensigtsmæssige eller uønskede handlemåder og udvikling af nye personlige færdigheder som resultat.

I terapierne arbejder jeg overvejende ud fra en systemisk og psykodynamisk
tankegang. Jeg bruger genogrammet til at se på opvækstbetingelser, og på familiemønstre og –relationer. Det gør jeg for at kunne skabe ønskede forandringer, ved at finde frem til, hvorfor og hvornår en person handler som han/hun gør.

Derudover kan en behandling bestå af hypnose og hypnoterapi.

Pia Bromer
Skottegården 7, st. tv.
2770 Kastrup
Mobil: 60 76 91 19

Bundbar med afsluttende ramme.